Všeobecné podmínky konzumace

pro KYOTO provozovny platné od 1.9.2022

Zaplacením částky za konzumaci jedné osoby, zákazník akceptuje tyto smluvní podmínky a zavazuje se že:

  • nepřekročí dobu pobytu – konzumace v délce 2 hodin od zahájení konzumace
  • nebude konzumované potraviny poskytovat další osobě
  • po uplynutí doby konzumace nebude vynášet potraviny mimo provozovnu – je tedy zakázáno v průběhu konzumace odcizovat potraviny
  • bude konzumovat potraviny v přiměřeném množství
  • děti do věku 12 let a do výšky 120 cm bude poskytnuta sleva konzumace za sníženou cenu. Při překročení jednoho z uvedených parametrů bude účtována částka v plné výši
  • nebude plýtvat potravinami
  • bude brát ohled na pokyny obsluhy,  která může i při samoobslužném způsobu určit, jaké množství konzumovaných potravin je přiměřené